Radca prawny Karol Tatara

Karol Tatara – Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz School of American Law organizowaną przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ, posiadający kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Przez kilka lat pracował w krakowskich kancelariach, w tym dużej kancelarii zajmującej się rynkiem kapitałowym. Pracował także jako prawnik kapitałowy dużej deweloperskiej grupy kapitałowej oraz jako prawnik jednego z krakowskich TFI.

W latach 2010-2012 pełnił funkcję dyrektora działu prawnego spółki publicznej – Grupa Kolastyna S.A. (obecnie Miraculum S.A.), gdzie był odpowiedzialny za przeprowadzenie od strony prawnej procesu restrukturyzacji spółki w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Proces ten został pomyślnie zakończony w pełnym zakresie (zawarciem układu przewidującego m.in. konwersję wierzytelności na akcje oraz wprowadzenie ich na GPW, a także zawarciem indywidualnych porozumień z wierzycielami pozaukładowymi – bankami zabezpieczonymi rzeczowo oraz ZUS). Za swoje zaangażowanie w to postępowanie został uznany przez ‘Rzeczpospolitą’ za najlepszego prawnika przedsiębiorstwa 2010 r.

Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Obecnie doradza w postępowaniach upadłościowych (z możliwością zawarcia układu bądź obejmujących likwidację majątku dłużnika) kilku dużych spółek, w tym publicznych.

Licencjonowany Syndyk / Nadzorca Sądowy w postępowaniu upadłościowym.

Likwidator i Kurator spółek prawa handlowego.

Prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Miesięcznik Forbes przyznał radcy prawnemu Karolowi Tatarze II miejsce w rankingu „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny z woj. małopolskiego.

Radca prawny Karol Tatara został Laureatem konkursu „RISING STARS. Prawnicy – Liderzy jutra 2014” organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wydawnictwo LexisNexis.

 

Grzegorz Zaborowski – Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji publicznej oraz warszawskich kancelariach. Pracował w departamencie korporacyjnym i nieruchomości w międzynarodowej korporacji prawniczej. Pracował również w dziale ochrony środowiska oraz zamówień publicznych jednej z warszawskich kancelarii. Specjalizuje się w zakresie prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Włada językiem niemieckim i językiem angielskim.

 

Mateusz Palian – Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym, prawem rynku kapitałowego oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. Włada językiem angielskim.

 

Andrzej Nowarski LL.M. – Radca Prawny, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Queen Mary University of London (Centre for Commercial Law Studies). Ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa spółek i prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kilka lat w jednej z najlepszych warszawskich kancelarii obsługującej podmioty polskiego rynku kapitałowego (w szczególności emitentów i firmy inwestycyjne). Uczestniczył w wielu projektach regulacyjnych, IPO, M&A i bieżącej obsługi korporacyjnej. Włada bardzo dobrze językiem angielskim.

 

Łukasz Trela – Radca Prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007). Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego UJ (2008). W latach 2009 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, upadłościowym i gospodarczym. Włada językiem niemieckim i angielskim.

 

Łukasz Bartha – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w warszawskiej kancelarii prowadzącej obsługę spółek kapitałowych ze Skandynawii oraz jako prawnik in-house w międzynarodowej korporacji działającej na rynku FMCG. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych oraz prawem upadłościowym i naprawczym. Włada językiem angielskim.

 

Mateusz Kaliński – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez the Catholic University of America w Waszyngtonie i WPiA UJ. W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym i naprawczym, obsługą korporacyjną spółek oraz prawem procesowym. W latach 2011 – 2013 zdobywał doświadczenie jako prawnik w krakowskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie nieruchomości, prawie lotniczym oraz postępowaniach sądowych (w tym grupowych). Włada biegle językiem angielskim, i w podstawowym zakresie językiem francuskim.

 

Adam Królik – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Kancelarii zajmuje się prawem spółek oraz prawem upadłościowym i naprawczym. Włada językiem angielskim.

 

Joanna Miodyńska- Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z postępowaniami upadłościowymi i likwidacyjnymi podmiotów gospodarczych.

 

Anna Czarnota – Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Paris – Dauphine. W styczniu 2015 r. rozpoczyna aplikację radcowską. Doświadczenie zdobywała w renomowanej kancelarii wrocławskiej zajmującą się obsługą podmiotów z sektora energetycznego. W Kancelarii zajmuje się doradztwem korporacyjnym oraz prawem procesowym. Włada językiem angielskim i francuskim, a także w podstawowym zakresie językiem włoskim.

 

Tomasz Świętojański – Młodszy Prawnik, student V roku na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych oraz bankowości. Seminarzysta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Akademii Krakowskiej. W Kancelarii zajmuje się wsparciem administracyjnym pozostałych prawników. Włada językiem angielskim.

 

Marzena Zbylut – Kierownik Biura, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biologia, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się obsługą administracyjną.